Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MNB4SP11FA-L18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W 1-szej czści wykladu przedstawimy banki z globalnego punktu widze- nia, czyli tak jak są widziane na całym świecie, a więc przykładowo (1) jakie sa główne cele banków z ich punktu widzenia, (2) jakie funkcje w gospodarczej powinny pełnić banki (w praktyce nie wszystkie ważne funkcje spełniają prawidłowo), (3) czym sa dyrektywy ostrożnościowe dla banków, (4) jakie istotne funkcje spełniają banki, (5) jak banki radza sobie z pokusa nadużycia, zakłócającym wyborem i problemem pana i sługi, (6) co to jest relacyjna bankowość oraz (7) niemiecko-japoński model bankowości Omówione też zostana (8) funkcje pieniądza, (9) formy kreacji pieniądza. Przechodząc do spraw wewnętrzych banków, omówimy ryzyko zmian stóp procentowych, oraz metode luki. przybliżymy pojęcia kursu spot i kursu forward dla walut. W 2-ej części omowione zostana czeki, weksle, inkasa dokumentowe oraz akredytywy dokumentowe.

Pełny opis:

W 1-szej czści wykladu przedstawimy banki z globalnego punktu widze- nia, czyli tak jak są widziane na całym świecie, a więc przykładowo (1) jakie sa główne cele banków z ich punktu widzenia, (2) jakie funkcje w gospodarczej powinny pełnić banki (w praktyce nie wszystkie ważne funkcje spełniają prawidłowo), (3) czym sa dyrektywy ostrożnościowe dla banków, (4) jakie istotne funkcje spełniają banki, (5) jak banki radza sobie z pokusa nadużycia, zakłócającym wyborem i problemem pana i sługi, (6) co to jest relacyjna bankowość oraz (7) niemiecko-japoński model bankowości Ponadto, omówione zostana kwestie pokrewne, takie jak (8) jakie sa funkcje pieniądza, (9) jakie sa formy kreacji pieniądza i niebezpieczeństwa związane z nadmiarem pieniędzy bez pokrycia. Przechodząc do spraw wewnętrzych banków, omówimy ryzyko zmian stóp procentowych, wychodząc od bilansu banku. Szczegółowo omówione zostanie pojęcie luki, w tym graniczna stope procentową. Ponadto, przybliżymy pojęcia kursu spot i kursu forward dla walut. W 2-ej części omowione zostana czeki, weksle, inkasa dokumentowe oraz akredytywy dokumentowe. Ponadto, polecenie zapłaty i polecenie przelewu. I na końcu, pokrótce, metody oceny zdolności kredytowej ubiegających się o kredyt podmiotów gospodarczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-16 - 2018-07-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Zaremba
Prowadzący grup: Hubert Gąsiński, Leszek Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Konwersatorium - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)