Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: NNB5NP-S Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kierunek-Bezpieczeństwo narodowe
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
Seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wyboru tematu i napisania pracy dyplomowej zbieżnej z wymaganiami potrzebnymi do obrony i uzyskania zawodowego stopnia licencjata

Skrócony opis:

Semestr zimowy

1. Wprowadzenie do seminarium dyplomowego – 1 godz.

2. Metody badawcze – 1 godz.

3. Przewodnikiem pisania pracy dyplomowej - 2 godz.

4. Metodologia i metodyka – 1 godz.

5. Proces badań naukowych – 1 godz.

6. Narzędzia badawcze w pracy licencjackiej – 1 godz.

7. Zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu procesu dyplomowania dostosowanego – 1 godz.

8. Dylematy doboru tematu. Koncepcja budowy pracy – 4 godz.

- ustalenie tematu i konstrukcji pracy licencjackiej;

- opracowane narzędzi badawczych.

9. APD – Instrukcja – 1 godz.

10. Wprowadzenie JSA do procesu dyplomowania – 1 godz.

11. Współpraca promotora ze studentami w zakresie opracowania pracy dyplomowej – 6 godz.

12. Konsultacje studentów z promotorem – 6 godz.

13. Przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego – 6 godz.

Semestr letni

1. Przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego – 8 godz.

2. Współpraca promotora ze studentami – 12 godz.

3. Konsultacje studentów z promotorem – 12 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. M. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce 2001.

2. T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Wyd. AON, Warszawa 2008.

3. W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Wyd. AON, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

1. B. Bębenek, G. Gadomska, S. Kubeł, A. Sęk (red. nauk.), Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, Wyd. AH, Pułtusk 2018.

2. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza

BEZ1A_W01

ma zaawansowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego

BEZ1A _W11

zna źródła, metody, narzędzia i techniki pozyskiwania informacji właściwej dla nauk o bezpieczeństwie, pozwalającej opisywać system bezpieczeństwa narodowego

BEZ1A _W12

zna podstawowe metody uczenia się, w tym przetwarzania informacji naukowej

Umiejętności

BEZ1A _U04

potrafi samodzielnie pozyskiwać dane niezbędne do wykorzystania konkretnych koncepcji w procesie analizy zjawisk i procesów społecznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego

BEZ1A _U16

potrafi analitycznie scharakteryzować wybrane aspekty rzeczywistości w obszarze bezpieczeństwa, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków

Kompetencje

BEZ1A _K08

przejawia kreatywność oraz inicjatywę w działaniu

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się uznaje się za osiągnięte, jeżeli student otrzymał oceny pozytywne ze wszystkich ocenianych form jego aktywności weryfikowanych wskazanymi wyżej metodami weryfikacji.

Ocena za przedmiot jest ustalana zgodnie z zasadą:

– bardzo dobry 4,75-5,0,

– dobry plus 4,5-4,74,

– dobry 4,0-4,49,

– dostateczny plus 3,5-3,99,

– dostateczny 3,0-3,49

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bębenek
Prowadzący grup: Bogusław Bębenek, Jarosław Cymerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bębenek
Prowadzący grup: Bogusław Bębenek, Jarosław Cymerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bębenek
Prowadzący grup: Bogusław Bębenek, Jarosław Cymerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.