Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sp.OHG - Organizacja i funkcjonowanie zakładu gastronomicznego-spec: Organizacja hotelarstwa i gastronomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: Sp-TRB5SP11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sp.OHG - Organizacja i funkcjonowanie zakładu gastronomicznego-spec: Organizacja hotelarstwa i gastronomii
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele:

- opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej zasad organizacji i działania zakładów gastronomicznych, z uwzględnieniem ich technologicznego wyposażenia oraz organizacji pracy personelu

- nabycie umiejętności oceny poprawności prowadzenia podstawowych operacji i procesów obróbki surowców oraz potraw

- osiągnięcie kompetencji w zakresie podstaw prawnych dotyczących bezpieczełstwa żywności

Pełny opis:

Cele:

- opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej zasad organizacji i działania zakładów gastronomicznych, z uwzględnieniem ich technologicznego wyposażenia oraz organizacji pracy personelu

- nabycie umiejętności oceny poprawności prowadzenia podstawowych operacji i procesów obróbki surowców oraz potraw

- osiągnięcie kompetencji w zakresie podstaw prawnych dotyczących bezpieczełstwa żywności

Literatura:

1.Witkiewicz Z., Wilgocki S.,2008: Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym. Wyd.WSTiH, Gdałsk.

2.Milewska M.,Prączko A., Stasiak A., 2010: Podstawy gastronomii. PWE Warszawa.

3.Neryng A./red./,2003: Wyposażenie zakładów gastronomicznych z elementami techniki i projektowania. Wyd. SGGW, Warszawa.1. Czarniecka-Skubina E.,2008: Obsługa konsumenta w małej gastronomii i cateringu. Wyd. SGGW, Warszawa.

2. Jargoł R., 2008: Obsługa konsumenta cz. 1 i cz.2 (2007) , Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

3.Sala J.,2011: Marketing w gastronomii . PWE, Warszawa

Czasopisma tematyczne z zakresu gastronomii

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę w obszarze nauk o zarządzaniu, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania jednostek i grup społecznychZna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wie jakie działania należy podjąć żeby założyć własną firmę z wybranego sektora turystyki i rekreacji: posiada podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa Ma ogólną wiedzę z zakresu wybranej specjalności na kierunku turystyka i rekreacja, służącą dla przygotowana pracy dyplomowej oraz wykonywania zadał zawodowych

Potrafi wykorzystać w pracy zawodowej znajomość powiązał i współzależności występujących miedzy podmiotami społecznymi, politycznymi, administracyjnymi i gospodarczymiPotrafi wykorzystać wiedzę do zrozumienia szczególnego miejsca i roli człowieka tworzącego struktury społeczno-gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacjiDocenia potrzebę angażowania się w realizację projektów objętych programem studiów lub odpowiadających na zapotrzebowanie podmiotów zewnętrznychDocenia wartość przedsiębiorczego myślenia i działania, jest skłonny do podjęcia ryzyka związanego z działaniem i poniesienia odpowiedzialności za podjęty projektJest świadomy istnienia etycznego wymiaru w działalności zawodowej oraz badaniach naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach,

przygotowanie prezentacji multimedialnej ,

krótkie sprawdziany i proste projekty

Zaliczenie pisemne w formie opisowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Grochowicz
Prowadzący grup: Józef Grochowicz, Adam Latek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)