Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Intercultural Communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB3SE07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Intercultural Communication
Jednostka: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The main aim of this course is to develop a foundational level of cross-cultural competency among students. Special emphasis will be placed on building cultural awareness and a basic understanding of the ways people from different cultural backgrounds think, communicate, and behave based on the value systems that ground them.

Pełny opis:

The main aim of this course is to develop a foundational level of cross-cultural competency among students. Special emphasis will be placed on building cultural awareness and a basic understanding of the ways people from different cultural backgrounds think, communicate, and behave based on the value systems that ground them.

Literatura:

1. JANDT, Fred (2012) An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community, 8th Ed., Thousand Oaks: SAGE Publications, 472 p., ISBN-10: 1483344304, ISBN-13: 978-1483344300. 2. REISINGER, Yvette, TURNER, Lindsay ( 2002) Cross-Cultural Behaviour in Tourism, London: Routledge, 368 p., ISBN-10: 0750656689,

ISBN-13: 978-0750656689. 3. THOMAS, David C., PETERSON, Mark F. (2014) Cross-Cultural Management: Essential Concepts. 3rd ed., Sage Publications, Thousand Oaks [CA], 344 p., ISBN-10: 1452257507, ISBN-13: 978-1452257501.1.GESTELAND Richard R. (2012) Cross-Cultural Business Behavior: A Guide for Global Management, 5th rev. Ed., Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 400 p., ISBN-10: 8763002388, ISBN-13: 978-8763002387. 2. HALL, Edward T. (1976) Beyond Culture, Garden City [NY]: Anchor Books, 320 p., ISBN-10: 0385124740, ISBN-13: 978-0385124744. 3. HAMPDEN-TURNER, Charles, TROMPENAARS Fons (2012) Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, 2nd Ed., McGraw-Hill Education, New York, 400 p., ISBN-10: 0071773088, ISBN-13: 978-0071773089. 4. HOFSTEDE Geert, HOFSTEDE Geert Jan, MINKOV, Michael (2010) Cultures and Organizations. Software of the Mind, 3rd Ed., New York: McGraw-Hill, 576 p., ISBN-10: 0071664181, ISBN-13: 978-0071664189. 5. HUNTINGTON, Samuel P. (2011) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon & Schuster, 368 p., ISBN-10: 1451628978, ISBN-13: 978-1451628975. 6. MINKOV, Michael (2012) Cross-Cultural Analysis: The Science and Art of Comparing the World - Modern Societies and Their Cultures, Thousand Oaks: Sage Publications, 504 p., ISBN-10: 141299229X, ISBN-13: 978-1412992299. 7. MORAN, Robert T. (2014) Managing Cultural Differences, 9th Ed., London: Routledge, 612 p., ISBN-10: 0415717353, ISBN-13: 978-0415717359. 8. REISINGER Yvette, DIMANCHE Frederick (2009) International Tourism. Cultures and Behavior, London: Routledge, 460 p., ISBN-10: 0750678976, ISBN-13: 978-0750678971. 9. THOMAS, David C., PETERSON, Mark F. (2014) Cross-Cultural Management: Essential Concepts. 3rd ed., Thousand Oaks [CA]: Sage Publications, 344 p., ISBN-10: 1452257507, ISBN-13: 978-1452257501.

Presentations, case studies, scientific articles.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods: - term paper, - group assignment, - individual assignment, - presentation, - activity.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Migdał
Prowadzący grup: Anar Ibrahimov, Anna Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)