Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spanish II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TRB4SE-SJO-H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spanish II
Jednostka: Kierunek-TiR
Grupy: Tourism and Recreation 4 sem. BA ENG
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

do wyboru
języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The student knows the most basic topics of Spanish grammar and has basic vocabulary related to specific everyday situations.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course prepares the student to use Spanish at A2 level. In addition to language skills, it provides the listener with basic concepts about the culture, customs, history and geography of Spanish-speaking countries, as well as Spanish and Latin American literature. The main language skills that will be developed during the course are: listening, speaking, reading, writing and communication.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

UNIDAD 4 (10 H)

Léxico

- Los números a partir de 100

- Los colores

- Prendas de vestir

- Objetos de uso cotidiano

- Existencia y localización de personas y objetos

- Descripción de partes de la casa

- Descripción de objetos y muebles de la casa

- Lista de compra

Gramática

- Los demostrativos este/esta, estos/estas, esto

- El / la / los / las + adjetivo

- Qué + sustantivo, cuál/cuáles

- Tener que + infinitivo

- Verbos: ir, preferir (conjugación y usos)

- Uso comparativo de los verbos estar y hay

- Preposiciones de lugar (ampliación)

- Adverbios interrogativos: dónde, cómo (ampliación)

Destrezas

- Identificar objetos

- Expresar necesidad

- Cómo hacer la compra en tiendas

- Preguntar por productos, pedir precios, etc.

- Hablar de preferencias

- Uso de las preposiciones de lugar (ampliación)

- Preguntar y dar información sobre la existencia y localización de personas y objetos

- Preguntar y dar información sobre prendas de vestir

- Usos del vocabulario relacionado con objetos de uso cotidiano

UNIDAD 5 (10 H)

Léxico

- La Familia

- Adjetivos de carácter

- Música

- Actividades diarias

- Describir actividades realizadas con diferentes frecuencias

- Describir personas y objetos usando adjetivos contrarios

- Vocabulario: Productos alimenticios

- Describir una ciudad

- Videos relacionados con temas anteriores

Gramática

- El verbo GUSTAR

- Cuantificadores: MUY, BASTANTE, UN POCO

- Los posesivos

- También / tampoco

- Verbos: SER, ESTAR, TENER, HAY (repaso)

- Adverbios interrogativos (repaso)

- Marcadores de frecuencia básicos

- Adjetivos: sinónimos y antónimos

- Forma impersonal del verbo HABER: HAY (repaso y ampliación)

Destrezas

- Hablar del aspecto y del carácter (repaso)

- Expresar y contrastar gustos e intereses

- Preguntar sobre gustos

- Hablar de relaciones personales

- Preguntar y dar información sobre un pueblo o ciudad

- Dominio del vocabulario estudiado hasta el momento

- Escribir textos usando los verbos regulares de 1ra, 2da y 3ra conjugación

- Uso de marcadores de frecuencia básicos

- Preguntar y dar información sobre personas y objetos usando adjetivos contrarios

UNIDAD 6 (10 H)

Léxico

- Los dias de la semana (repaso)

- Las partes del día

- Actividades diarias

- La hora (repaso)

- La fecha (repaso)

- Expresar fecha y horario de diferentes actividades

Gramática

- Presente de Indicativo de algunos verbos irregulares

- Verbos reflexivos

- Yo también / Yo tampoco / Yo sí / Yo no

- Primero, después, luego

- El verbo SER y la hora

- Verbos IR, SALIR, HACER (conjugación y usos)

Destrezas

- Hablar de hábitos

- Expresar frecuencia

- Preguntar y decir la hora

- Preguntar y decir la fecha

- Hablar de actividades cotidianas

- Preguntar y dar información sobre planes

- Sostener un diálogo breve sobre actividades cotidianas

Literatura: (tylko po angielsku)

Compulsory Readings:

AULA INTERNACIONAL 1 – Curso de Español - Jaime Corpas, Eva García, Agustín Garmendía - Editorial Difusión

Supplementary Readings:

1. Manual de Gramática Española. Rafael Seco. Editorial Aguilar

2. Gramática de Uso del Español. Luis Aragonés. Ediorial Grupo SM

3. Gramática Explicada – L. Tarricone, N. Gio, C. González-Seara – Editorial EnClaveELE

4. Recursos y Actividades de Español como Lengua Extranjera: www.profeDeELE.es

5. Curso de Español para Extranjeros: www.videoele.com

6. Spanish Grammar in English: www.StudySpanish.com

7. Materials assigned by the tutor

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student has mastered the basic vocabulary and expressions at the A2 level. He can express his own thoughts about different aspects of everyday life and understands simple statements of a native-speaker. The student correctly uses the basic grammatical structures in the Present Tense of the Indicative Mode. The student has language skills in accordance with the requirements set for the A2 level of the European System of Description of Language Education, and can communicate in foreign languages.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Class Work: 25%

Final Test: 25%

E-Learning Completed Tasks: 25%

E-learning Tasks Correctness: 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Czępińska, Eduardo Santana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eduardo Santana
Prowadzący grup: Karolina Czępińska, Eduardo Santana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eduardo Santana
Prowadzący grup: Dorota Gwizdowska-Bartosik, Eduardo Santana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-07-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Blended learning, 60 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Bielecki, Katarzyna Blicharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)