Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturowe uwarunkowania biznesu-PDW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W-FAB5SP15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe uwarunkowania biznesu-PDW
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest podniesienie poziomu kompetencji kulturowych studentów. Nacisk będzie położony na uwrażliwienie ich na problemy wielokulturowości współczesnego biznesu oraz rynku pracy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz kulturowym uwarunkowaniom trzech sfer działalności przedsiębiorstw tj. zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz negocjacji biznesowych.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest podniesienie poziomu kompetencji kulturowych studentów. Nacisk będzie położony na uwrażliwienie ich na problemy wielokulturowości współczesnego biznesu oraz rynku pracy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona komunikacji międzykulturowej w biznesie oraz kulturowym uwarunkowaniom trzech sfer działalności przedsiębiorstw tj. zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz negocjacji biznesowych.

Literatura:

1. GESTELAND, Richard R. (2000) Różnice kulturowe a zachowanie w biznesie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 303 s., ISBN-10: 83-01-13031-8.

2. HOFSTEDE, Geert, HOFSTEDE, Geert Jan, MANKIV, Michael (2011) Kultury i organizacje, wyd. III zmienione, Warszawa: PWE, 511 s., ISBN-13: 978-83-208-1955-7. 3. TROMPENAARS, Fons, HAMPDEN-TURNER, Charles (2002) Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 315 s., ISBN: 8388597655.

1. BJERKE, Bjorn (2004) Kultura a style przywództwa, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 340 s., ISBN-10: 83-89355-15-9. 2. BOSKI, Paweł (2009) Kulturowe ramy zachowan społecznych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, ACADEMICA Wyd. SWPS, 660 s., ISBN-13: 978-83-01-15636-7. 3. FLEJTERSKA, Ewa, GRACZ, Leszek, ROSA, Grażyna (2010) Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciłskiego, 215 s., ISBN: 9788372417596. 4. HALL, Edward T. (2001) Poza kulturą, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 259 s., ISBN-10: 83-01-04180-3. 5. HAMPDEN-TURNER, Charles, TROMPENAARS, Alfons (2006) Siedem kultur kapitalizmu, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 395 s., ISBN: 8374840137. 6. Harrison, Lawrence E., Huntington, Samuel P. (red.) (2003) Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczełstw, Poznał: Wyd. Zysk i S-ka, 463 s., ISBN-10: 8372983682. 7. HOFSTEDE, Geert, HOFSTEDE, Geert Jan (2007) Kultury i organizacje, Warszawa: PWE, 408 s., ISBN-13: 9788320816853, ISBN-10: 8320816858. 8. HOUSE Robert J. et al. (eds.) (2004) Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 848 s., ISBN-13: 978-0761924012, ISBN-10: 0761924019. 9. SUŁKOWSKI, Łukasz (2012) Kulturowe procesy zarządzania, Warszawa: Diffin, 333 s., ISBN: 9788376417271. 10. WINKLER, Renata (2008) Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Kraków-Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 227 s., ISBN: 9788375266511.Prezentacje multimedialne, studia przypadku, artykuły naukowe.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny: - napisanie referatu zgodnie z podanymi wymogami (projekt), - zespołowe rozpatrywanie studiów przypadku i udzielanie odpowiedzi na postawione pytania (zaliczenie grupowe), - zespołowe przygotowanie i wygłoszenie prezentacji (prezentacja), - zaliczenie indywidualne (zaliczenie indywidualne), aktywność na zajęciach (aktywność).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Migdał
Prowadzący grup: Anna Migdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)