Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse II Finanse międzynarodowe Finanse UE [FAB4SP01FA-L19] Semestr letni 2018/2019
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Finanse II Finanse międzynarodowe Finanse UE [FAB4SP01FA-L19]
Zajęcia: Semestr letni 2018/2019 [2019L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 14:40 - 16:35
sala 230
Vistula University jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Prowadzący: Jolanta Zombirt
Literatura:

Jolanta Zombirt, Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, wydanie trzecie, Difin Warszawa 2011

Katarzyna Żukrowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej, studia europejskie, podręcznik akademicki, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2009

bieżące śledzenie stron KE, np.

https://europa.eu/european-union/topics/budget_pl

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-budgetary-system/eu-annual-budget/2019-budget/

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/projekt-budzetu-ue-na-lata-2021-2027/lwvt0bn

Zakres tematów:

1. Historia integracji gospodarczej w Europie

2. Reformy Delorsa jako efekt refleksji po Raporcie Delorsa

3. Budżet UE - historia

4. Budżet UE - struktura wpływów i wydatków

5. Budżet UE - kalkulacja wpływów z tytułu VAT

6.Rozwiązania dotyczące polityki fiskalnej w Traktacie o Unii Europejskiej

7. Pakt Stabilności i Wzrostu

8. Przepisy dotyczące pomocy państwa w kontekście kryzysu finansowego

9. Wpływ kryzysu finansowego na sytuację budżetową niektórych państw członkowskich UE

10. Działania regulacyjne UE po wykryciu kryzysu zadłużeniowego w Grecji

11. Współpraca KE, EBC i MFW w kontekście kryzysu zadłużeniowego

12. Sześciopak (pięć rozporządzeń i dyrektywa)

13. Dwupak

14. Budżet strefy euro?

15. Priorytety budżetu na 2020 r.

16. Kierunki zmian Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 r.

Metody dydaktyczne:

Wykład + konwersatorium

Dyskusja nad bieżącymi wydarzeniami w zakresie finansów UE z uzasadnieniem w podstaci np. podstaw prawnych. Np. dlaczego Komisja Europejska przekazała Włochom, ze nie akceptuje ich budżetu w przedstawionej formie? Na jakiej podstawie?

Metody i kryteria oceniania:

Na egzaminie ustnym z reguły jest to jedno pytanie z pytaniami pomocniczymi. Niestety, jeżeli student wykaże brak wiedzy, np. na pytanie o to, skąd Ministerstwo Finansów ma środki w budżecie student odpowie, że z banku centralnego, to już nie będzie dalszych pytań.

Generalnie oceniam umiejętność łączenia teorii z praktyką. Np. jeżeli student odpowie, że chce inwestować w akcje to pytam, czego spodziewa się w zamian i czy zawsze otrzyma dywidendę itd.

Premiuję za tzw. wyobraźnię finansową czyli myślenie przyczynowo – skutkowe.

Najbardziej aktywnych studentów w czasie całego semestru mogę zwolnić z egzaminu. Aktywność rozumiem jako umiejętność wchodzenia w merytoryczną dyskusję w czasie wykładu i umiejętność powiązania bieżących wydarzeń z ich odpowiednim wyjaśnieniem

Uwagi:

FA-B4SP/RRF/1; FA-B4SP/RRS/1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)