Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse II Finanse UE [FAB4NP04FA-L20] Semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Finanse II Finanse UE [FAB4NP04FA-L20]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2021L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:40 - 16:35
sala Teams/Platon(online)
Vistula University jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 102
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Prowadzący: Jolanta Zombirt
Literatura:

Jolanta Zombirt, Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, wydanie trzecie, Difin Warszawa 2011

Katarzyna Żukrowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej, studia europejskie, podręcznik akademicki, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa 2009

bieżące śledzenie stron KE, np.

https://europa.eu/european-union/topics/budget_pl

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-budgetary-system/eu-annual-budget/2019-budget/

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en

https://www.thebalance.com/what-is-the-european-union-how-it-works-and-history-3306356

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/revenue-income_en

https://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB/2019/en/GenRev.pdf

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/4/?all=1

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/european-semester-why-and-how_enhttps://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/european-semester-why-and-how_en

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140429ATT83222/20140429ATT83222EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_BRI%282014%29528769

https://europa.eu/european-union/topics/budget_pl

A recovery plan for Europe (background information)

COVID-19: the EU's response to the economic fallout (background information)

Long-term EU budget 2021-2027 (background information)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en

Zakres tematów:

1. Historia integracji gospodarczej w Europie

2. Reformy Delorsa jako efekt refleksji po Raporcie Delorsa

3. Budżet UE - historia

4. Budżet UE - struktura wpływów i wydatków

5. Budżet UE - kalkulacja wpływów z tytułu VAT

6.Rozwiązania dotyczące polityki fiskalnej w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

7. Pakt Stabilności i Wzrostu

8. Przepisy dotyczące pomocy państwa w kontekście kryzysu finansowego

9. Wpływ kryzysu finansowego na sytuację budżetową niektórych państw członkowskich UE

10. Działania regulacyjne UE po wykryciu kryzysu zadłużeniowego w Grecji

11. Współpraca KE, EBC i MFW w kontekście kryzysu zadłużeniowego

12. Sześciopak (pięć rozporządzeń i dyrektywa)

13. Dwupak

14. Semestr Europejski

15. Europejska Rada Budżetowa

16. Budżet strefy euro?

17. Priorytety budżetu na 2021 r.

18. Kierunki zmian Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 r.

19. BICC (Instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności)

20. Europejski Zielony Ład

21. Trwałe Finanse - ESG

22. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Metody dydaktyczne:

Wykład + dyskusja

Każdy student przygotowuje prezentację (z tematów z sylabusa), a także inną wskazaną prezentację, co jest warunkiem dopuszczenia go do egzaminu

Dyskusja na temat bieżących wydarzeń odnoszących się do finansów UE wraz z wyjaśnieniem / uzasadnieniem podstawy prawnej. Np. dlaczego Komisja Europejska odrzuciła projekt budżetu Włoch na 2018 r.?

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin jest pisemny na Platonie - pytania wymagające odpowiedzi opisowej. Niestety, jeżeli student wykaże brak wiedzy, np. na pytanie o to, skąd Ministerstwo Finansów ma środki w budżecie student odpowie, że z banku centralnego, to taka odpowiedź uzyskuje 0 punktów.

Generalnie oceniam umiejętność łączenia teorii z praktyką. Np. jeżeli student odpowie, że chce inwestować w akcje to oczekuję, że odpowie też, czego spodziewa się w zamian i czy zawsze otrzyma dywidendę itd.

Premiuję za tzw. wyobraźnię finansową czyli myślenie przyczynowo – skutkowe.

Najbardziej aktywnych studentów w czasie całego semestru mogę zwolnić z egzaminu. Aktywność rozumiem jako umiejętność wchodzenia w merytoryczną dyskusję w czasie wykładu i umiejętność powiązania bieżących wydarzeń z ich odpowiednim wyjaśnieniem

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)