Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business Negotiations CE2046CESE
Reguły punktacji przedmiotu

ADInz-B - Civil Engineering. Full-time Engineering daily studies

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ADInz-B
Civil Engineering. Full-time Engineering daily studies
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2015L - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)