Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Finance FinPub-SLA-R
Reguły punktacji przedmiotu

ADL-R - Finance and Accounting.Full-time BA daily studies
HDL-R - Finanse i rachunkowość. Stacjonarne studia I stopnia w języku polskim i angielskim

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ADL-R
Finance and Accounting.Full-time BA daily studies
HDL-R
Finanse i rachunkowość. Stacjonarne studia I stopnia w języku polskim i angielskim
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2013Z - ...)
4
(2014L - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)