Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje międzynarodowe OrgMie-SLP
Reguły punktacji przedmiotu

DL-M - Stosunki międzynarodowe. Stacjonarne studia I stopnia
ZL-M - Stosunki międzynarodowe. Niestacjonarne studia I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-M
Stosunki międzynarodowe. Stacjonarne studia I stopnia
ZL-M
Stosunki międzynarodowe. Niestacjonarne studia I stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2010Z - 2012Z)
4
(2013L - ...)
4
(2013L - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)