Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii PodEko-NLP
Reguły punktacji przedmiotu

ZL-E - Ekonomia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-I - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-M - Stosunki międzynarodowe. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-R - Finanse i rachunkowość. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-S - Socjologia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-T - Turystyka i rekreacja. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-Z - Zarządzanie. Niestacjonarne studia I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZL-E
Ekonomia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-I
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-M
Stosunki międzynarodowe. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-R
Finanse i rachunkowość. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-S
Socjologia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-T
Turystyka i rekreacja. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-Z
Zarządzanie. Niestacjonarne studia I stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
4
(2012Z - 2014L)
8
(2014Z - ...)
5
(2011Z - 2012L)
3
(2011Z - ...)
5
(2011Z - 2012L)
5
(2011Z - 2012L)
5
(2011Z - 2012L)
5
(2011Z - 2012L)
5
(2011Z - 2012L)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)