Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie S-MNM3SP001
Reguły punktacji przedmiotu

DU-Z - Zarządzanie. Stacjonarne studia II stopnia
ZU-Z - Zarządzanie. Niestacjonarne studia II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-Z
Zarządzanie. Stacjonarne studia II stopnia
ZU-Z
Zarządzanie. Niestacjonarne studia II stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 10
(2016Z - 2017L)
10
(2017Z - 2018L)
5
(2018Z - ...)
10
(2017Z - 2017Z)
5
(2018Z - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)