Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium lic. 1 Turystyka i rekreacja S-TRB5SP28
Reguły punktacji przedmiotu

DL-T-SGTiR - Turystyka i rekreacja. Stacjonarne studia I stopnia SGTiHV
HDL-T-SGTiR - Turystyka i rekreacja. Stacjonarne studia I stopnia w języku polskim i angielskim, SGTiHV
ZL-T-SGTiR - Turystyka i rekreacja. Niestacjonarne studia I stopnia, SGTiHV

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-T-SGTiR
Turystyka i rekreacja. Stacjonarne studia I stopnia SGTiHV
HDL-T-SGTiR
Turystyka i rekreacja. Stacjonarne studia I stopnia w języku polskim i angielskim, SGTiHV
ZL-T-SGTiR
Turystyka i rekreacja. Niestacjonarne studia I stopnia, SGTiHV
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2016Z - ...)
3
(2016Z - ...)
3
(2016Z - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)