Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I Ekonomia SemMgr1-NMP-E
Reguły punktacji przedmiotu

DU-E - Ekonomia. Stacjonarne studia II stopnia
ZU-E - Ekonomia. Niestacjonarne studia II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-E
Ekonomia. Stacjonarne studia II stopnia
ZU-E
Ekonomia. Niestacjonarne studia II stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 10
(2015Z - ...)
10
(2010L - 2013Z)
10
(2014L - ...)
Punkty własne: 1 seminarium = 1 punkt
SEM
10
(2010L - 2013Z)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)