Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności akademickie UmiAka-NLP
Reguły punktacji przedmiotu

ZInz-I - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZInz-Ip - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZL-I - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia
ZLic-I - Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia licencjackie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZInz-I
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZInz-Ip
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia inżynierskie
ZL-I
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia
ZLic-I
Informatyka. Niestacjonarne studia I stopnia licencjackie
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
2
(2011Z - ...)
1
(2014L - ...)
1
(2014L - ...)
1
(2011Z - ...)
1
(2014L - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)