Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pisarskie WarPis-SLP
Reguły punktacji przedmiotu

DL-D - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Stacjonarne studia I stopnia
DL-E - Ekonomia. Stacjonarne studia I stopnia
DL-M - Stosunki międzynarodowe. Stacjonarne studia I stopnia
DL-R - Finanse i rachunkowość. Stacjonarne studia I stopnia
DL-Z - Zarządzanie. Stacjonarne studia I stopnia
HDL-E - Ekonomia. Stacjonarne studia I stopnia w języku polskim i angielskim
HDL-M - Stosunki miedzynarodowe. Stacjonarne studia I stopnia w jęz. polskim i angielskim
HDL-Z - Zarządzanie. Stacjonarne studia I stopnia w języku polskim i angielskim
ZL-E - Ekonomia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-M - Stosunki międzynarodowe. Niestacjonarne studia I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-D
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Stacjonarne studia I stopnia
DL-E
Ekonomia. Stacjonarne studia I stopnia
DL-M
Stosunki międzynarodowe. Stacjonarne studia I stopnia
DL-R
Finanse i rachunkowość. Stacjonarne studia I stopnia
DL-Z
Zarządzanie. Stacjonarne studia I stopnia
HDL-E
Ekonomia. Stacjonarne studia I stopnia w języku polskim i angielskim
HDL-M
Stosunki miedzynarodowe. Stacjonarne studia I stopnia w jęz. polskim i angielskim
HDL-Z
Zarządzanie. Stacjonarne studia I stopnia w języku polskim i angielskim
ZL-E
Ekonomia. Niestacjonarne studia I stopnia
ZL-M
Stosunki międzynarodowe. Niestacjonarne studia I stopnia
Europejski system transferu punktów ECTS
ECTS
2
(2014Z - ...)
2
(2014Z - ...)
2
(2013Z - 2013Z)
2
(2014Z - ...)
3
(2013Z - ...)
2
(2013Z - ...)
2
(2013Z - 2013Z)
2
(2014Z - ...)
2
(2014Z - ...)
3
(2013Z - ...)
2
(2014Z - ...)
2
(2014Z - ...)
3
(2013Z - ...)
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)