Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Rafał Tarnogórski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

DYŻUR W SEMESTRZE LETNIM 2024/CONSULTATIONS SUMMER SEMESTER 2024

Dyżur w każdy czwartek od 16.00-17.00
Consultations every Tuesday from 4.00 to 5.00 p.m.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQxNjYyNmItMmJkMC00M2RkLTk1NjItYWRiMzJjMWIyNzFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%229c98a8c7-38f2-409f-be11-61fb7217d05b%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Rafał
Nazwisko
Tarnogórski
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)