Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Grzegorz Proniewski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23 od 4.10.2022 do 22.02.2023, poniedziałek od godziny 19:00 do 20:00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMzZWY1MTktMThiMy00MTMwLTk4ZmQtZDRmNmEyNDExMGEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22781fbea3-7041-4ade-9b02-3ff5198926c0%22%7d

Zainteresowania

Historia animacji

Modelowanie, animacja 2D/3D

Projektowanie i optymalizacja postaci dla potrzeb gier komputerowych i silnika renderującego Unreal Engine.

Zbrush i Blender jako uniwersalne narzędzia do rzeźbienia 3D

Komunikacja wizualna za pomocą programów Adobe

Teksturowanie obiektów 3D za pomocą Adobe Substance Painter, Substance Designer.

Narzędzia do mapowania UV i retopologii.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Grzegorz
Nazwisko
Proniewski
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)