Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Wojciech Forysiński

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Summer Semester 2022/2023/ Semestr letni 2022/2023
Office Hour/Konsultacje: Czwartek/Thursday 13-14/1-2 pm or by appointment.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRkYjVhMGUtMmIwYS00Mzk0LTgzZjQtMzVjNDhlMjkzNTZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%224a126ecf-c03a-40a6-a082-687a4e4cc07c%22%7d

Zainteresowania

Prawo międzynarodowe:
• Teoria prawa międzynarodowego
• Fragmentacja prawa międzynarodowego
• Prawa człowieka
• Międzynarodowe prawo środowiska
• Prawo morza
• Rozstrzyganie sporów międzynarodowych
• Uchodźcy
Organizacje międzynarodowe:
• Organizacja Narodów Zjednoczonych
• Unia Europejska w prawie międzynarodowym
• Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej (UE-Turcja, UE-Afryka)
• Rola Unii Europejskiej w regulowaniu konfliktów międzynarodowych
Afryka:
• Afryka w prawie i stosunkach międzynarodowych
• Spory i załatwianie sporów międzynarodowych w Afryce
• Róg Afryki (Etiopia)
Konflikt cypryjski

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Wojciech
Nazwisko
Forysiński
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)