Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Andrzej Janowicz

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Kierunek-FiR

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur w semestrze ZIMA2022 każdy wtorek w godz. 11,00 -12,00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZlZjI4MTItZGFjMS00MmMxLTgzYzktYzA3NzdkYTc4NzNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2253d57cf6-d407-4cb0-81fe-fd68fbcafe43%22%7d

Koordynowane przedmioty

2018L - Bankowość FAB4NP11FA-L18
2018L - Bankowość MNB4NP11FA-L18

Prowadzone przedmioty

Imiona
Andrzej Zbigniew
Nazwisko
Janowicz
Stopnie i tytuły
dr
adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)