Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Andrzej Janowicz

Imiona
Andrzej Zbigniew
Nazwisko
Janowicz
Stopnie i tytuły
dr
adres email jest ukryty
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Kierunek-FiR

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje ze studentami w semestrze letnim ustalone od 17.03.2021 w każdą środę od godz. 12,00 do 13,00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiZDVkNjUtYTMxNS00YWQyLWEyYjAtZWFjNTFhYjEzZjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2253d57cf6-d407-4cb0-81fe-fd68fbcafe43%22%7d

Koordynowane przedmioty

2018L - Bankowość MNB4NP11FA-L18
2018L - Bankowość FAB4NP11FA-L18

Prowadzone przedmioty