Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Antoni Masiukiewicz

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Mobile Technology Tuesday 14:00-14:30
Network technology Wednesday 16:30-17:00
Technika cyfrowa sobota 16:30-17:00

email: a.masiukiewicz@vistula.edu.pl

Linki/Links

Mobile Technology

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVjZGYwNzctMzZmMy00NzAzLWIyYzktNjAzZDZiOTc5MDgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22232ac16f-68dd-4d8e-9b9f-07f741d79d8a%22%7d

Network technology
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMzYzY2MzItOGE2NC00ZDk4LTg0NmEtMjVkMDM5ZDJmYjQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22232ac16f-68dd-4d8e-9b9f-07f741d79d8a%22%7d

Technika cyfrowa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI3ZWI0NGEtNWFmZC00N2JlLTgxNmUtNzA5NWIyZWRhZGM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22232ac16f-68dd-4d8e-9b9f-07f741d79d8a%22%7d

Zainteresowania

Obszar zainteresowań to sieci bezprzewodowe w technologii Wi-Fi, standard 802.11xx. Badania dotyczą optymalizacji wybranych parametrów Wi-Fi w warstwie fizycznej i MAC m.in. : optymalizacja wyboru kanałów w wymiarze 2D i 3D dla sieci domowych w budynkach wielorodzinnych. Dodatkowy obszar zainteresowań to symulator NS-3 ( Network Simulator -3). Jest to najlepszy symulator profesjonalny do sieci bezprzewodowych, pozwala m.in. na analizę warstwy fizycznej sieci bezprzewodowych.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Antoni
Nazwisko
Masiukiewicz
Stopnie i tytuły
dr inż.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)