Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Janusz Marszalec

Imiona
Janusz
Nazwisko
Marszalec
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Consultations for students
Teams platform
Thursdays, 17.00-18.00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFlNjkxMmYtYjYwMC00MDA1LWEwM2YtNzQ2NWExZmViODhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22e1bbcdec-cc3c-45a8-b816-7d54c06e0665%22%7d

Koordynowane przedmioty

2020Z - Entrepreneurship MNB5SE01MN-Z20-w

Prowadzone przedmioty