Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Franciszek Kubiczek

Imiona
Franciszek
Nazwisko
Kubiczek
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

seminaria dyplomowe: 18 marca, 15 kwietnia, 13 maja i 10 czerwca na teamsie w godz. 16.00-17.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUzYmE5NzctODkyZC00MzE4LWIyOGItYWUzNGZmZGU1ZTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%224638f459-874f-4fd6-8e65-711647e45f27%22%7d

Zainteresowania

Statystyka ekonomiczna i społeczna. demografia, polityka międzynarodowa, polityka gospodarcza, ekonometria, historia gospodarcza i polityczna, Unia Europejska, globalizacja, Chiny, Kuba, Rosja, Agenda ONZ 2030, międzynarodowe indeksy społeczne i ekonomiczne, nierówności społeczno-ekonomiczne

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty