Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab.

Wojciech Charemza

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Wtorki, godzina 10:00-:11

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQyOTk3MjMtN2Q3Yi00N2RmLTliM2QtOTUwMGExYTQ3ZDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223bb7304a-fd71-4602-be8a-205fdca1d697%22%7d

Zainteresowania

Ekonometria stosowana, makroekonomia, badanie niepewności ekonomiczno-politycznej, prognozowanie, metody symulacyjne.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Wojciech
Nazwisko
Charemza
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)