Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Anetta Majchrzak-Jaszczyk

Imiona
Anetta
Nazwisko
Majchrzak-Jaszczyk
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje:
piątki 10:00-11:00

Link do konsultacji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZkYTQyYmQtOTM4My00N2UyLTg1MGQtMmNmYjU2YWYzY2Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%222f99d0ea-09d6-4d32-a01e-94ae829a4058%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Matematyka I ECB1NP13EC-Z17
2017Z - Matematyka I ECB1SP15EC-Z17
2017Z - Matematyka I FAB1NP15EC-Z17
2018Z - Matematyka I ECB1NP13EC-Z17
2018Z - Matematyka I FAB1SP14EC-Z17
2018Z - Matematyka I ECB1SP11EC-Z18
2018Z - Matematyka I FAB1NP15EC-Z17

Prowadzone przedmioty