Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Anetta Majchrzak-Jaszczyk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje:
piątki 10:00
W razie chęci skorzystania z konsultacji uprzejmie proszę o wiadomość mailową przynajmniej dzień wcześniej.

Dyżur w semestrze LATO2022:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFjZmQ5NDMtN2VkMy00YmQxLWI5MWEtNWM1YWQ0OWVkNGEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%222f99d0ea-09d6-4d32-a01e-94ae829a4058%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Matematyka I ECB1NP13EC-Z17
2017Z - Matematyka I ECB1SP15EC-Z17
2017Z - Matematyka I FAB1NP15EC-Z17
2018Z - Matematyka I ECB1NP13EC-Z17
2018Z - Matematyka I ECB1SP11EC-Z18
2018Z - Matematyka I FAB1NP15EC-Z17
2018Z - Matematyka I FAB1SP14EC-Z17

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anetta
Nazwisko
Majchrzak-Jaszczyk
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)