Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Mariusz Jakubowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Every Wednesday (when classes are held) 18:00 - 19:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE4OGI3NzAtODNkZC00ZDhhLWEzNTEtZjBmYTE4ZGZmYzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22286c9151-9275-4672-8646-6dc0c3ef4325%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Proseminarium CIM1NP001-Z17
2017Z - Proseminarium CIM1SP001-Z17

Prowadzone przedmioty

Imiona
Mariusz
Nazwisko
Jakubowski
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)