Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Piotr Zaremba

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje środy 17:30-18:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E2Yzc5YzUtOTg2Mi00ODc5LWJjNTYtZGMzODc1MGQzNTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%228391baad-ab5f-45ae-843e-28fcbc39d8c0%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Piotr
Nazwisko
Zaremba
Stopnie i tytuły
dr
adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)