Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Krystyna Mościbrodzka

Profesor Uczelni
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

aktywny pracownik nieetatowy

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury online na Microsoft Teams:
w poniedziałki g. 10:10-12:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUwNWI1NTUtNWNjMC00YWRlLThiODItYzM2MDBjNjkwNjI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%229651ba7e-085a-49f4-be38-a93b412f3ca0%22%7d

Zainteresowania

Wspomaga Dyrektora programu kształcenia Finanse i Rachunkowość; opiekun studentów I roku studiów magisterskich; specjalizuje się w zakresie form finansowania przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej i strategicznej, oceny kondycji finansowej banków, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego; od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi w Instytucie Finansów, z którym związała się w 1996 r.; prace dyplomowe jej studentów były wielokrotnie nagradzane
Zainteresowania badawcze
wyniki i sytuacja finansowa mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw;
źródła finansowania i restrukturyzacja przedsiębiorstw;
zastosowanie innowacji w analizie finansowej;
uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Krystyna
Nazwisko
Mościbrodzka
Stopnie i tytuły
dr Profesor Uczelni
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)