Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Zbigniew Zimny

Profesor Uczelni
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Każda środa 12:15--13:00, MS Teams
Every Wednesday , 12:15PM--13:00PM, MS Teams

Prośba o uprzednie powiadomienie mejlem na z.zimny@vistula.edu.pl o zamiarze skorzystania z konsultacji
Please send me a prior email message, if you intend to show up (z.zimny@vistula.edu.pl )

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdjOTY4NDMtMmQzZS00YzlkLTg0MzctYTI1ODAxYjgyN2U3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%224a0e662b-0f00-48f7-9b13-9e7d8e762359%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Zbigniew
Nazwisko
Zimny
Stopnie i tytuły
dr hab. Profesor Uczelni
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)