Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Mirosław Bojańczyk

Profesor Uczelni
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Monday 6pm
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiNjJkYTYtMDRiYi00MThjLTgwMGQtNWVkZGZhNmZhOWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22c1508390-1390-4c29-85f7-628c54091407%22%7d

Zainteresowania

Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość zarządcza, wycena przedsiębiorstw, rynki kapitałowe

Koordynowane przedmioty

2018L - Spanish 1 JOM1SE/h-L18

Prowadzone przedmioty

Imiona
Mirosław
Nazwisko
Bojańczyk
Stopnie i tytuły
dr hab. Profesor Uczelni
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)