Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Anna Dybowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Wednesday 11:15 - 12:15 at the University

or on-lne: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI2ZDFjMTgtOGQ5Ni00MzMwLWIwMGUtNTEzY2ZjMmEzNzU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2254024385-f774-4c78-b129-7d1190d9e9dd%22%7d

Friday 11:15 - 12:15 at the University

or on-lne: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdmZTk1NDEtYWQzYS00MjZiLWE4NjItM2M4ZjRjYzQ2MzAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%2254024385-f774-4c78-b129-7d1190d9e9dd%22%7d

Koordynowane przedmioty

2022Z - Drawing 3 GRB4SE001GR

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna
Nazwisko
Dybowska
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)