Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Anna Grzywacz-Gawrycka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Tuesday, 10-11 am CEST via Teams and upon request only.

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYxNmFlZGYtMWMwOS00NGM3LWE2NzItNGNlOTZjNDFjY2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%229ed1e467-57c6-44e7-a7da-38a54c604e90%22%7d

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe (seminarium): stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, w tym ASEAN, polityka dyskursywna, relacje kulturowe, postkolonializm, organizacje międzynarodowe.

Koordynowane przedmioty

2017Z - Proseminarium IRB5SP001-Z17
2018L - Podstawy prawa IRB2SP17IR-L18
2018L - Sociology IRB2SE18IR-L18
2018L - Socjologia IRB2SP18IR-L18

Prowadzone przedmioty

Imiona
Anna
Nazwisko
Grzywacz-Gawrycka
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)