Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Jolanta Gołembiowska-Johnsson

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Sobota / Saturday 9.30-10.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYxZTFhZmQtZDI4Yy00NWEwLWJhOWMtOTA1Nzg0MTcwNzUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22b99f269e-46aa-4e07-a815-86de768127e4%22%7d

Koordynowane przedmioty

2019L - Multimedia 1 GRB2SE14GR-L19
2019L - Multimedia 1 GRB2SP16GR-L18
2019L - Typography 1 GRB2SE08GR-L19
2020L - Multimedia 1 GRB2SP16GR-L18
2020L - Typography 1 GRB2SE08GR-L19
2021L - Typography 1 GRB2SE08GR-L19
2022Z - UX design GRB5SE012GR
2022Z - UX design GRB5SP012GR
2023L - UX design GRB5SE012GR
2023Z - UX design GRB5SE012GR
2023Z - UX design GRB5SP012GR
2024L - UX design GRB5SE012GR

Prowadzone przedmioty

Imiona
Jolanta
Nazwisko
Gołembiowska-Johnsson
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)