Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Jolanta Gołembiowska-Johnsson

Imiona
Jolanta
Nazwisko
Gołembiowska-Johnsson
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Piątek / Friday 17.00-18.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E0ZWFjYjgtN2ZjNS00NmI1LWEwN2ItNjAxOWRmZmE0ZTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22b99f269e-46aa-4e07-a815-86de768127e4%22%7d

sobota / Saturday 17.00-18.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q0YzE5YmEtYmMyZi00NzYwLTgxYTgtMzQ1ZmRhMTAyMTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22b99f269e-46aa-4e07-a815-86de768127e4%22%7d

Koordynowane przedmioty

2019L - Multimedia 1 GRB2SE14GR-L19
2019L - Multimedia 1 GRB2SP16GR-L18
2019L - Typography 1 GRB2SE08GR-L19
2020L - Multimedia 1 GRB2SP16GR-L18
2020L - Typography 1 GRB2SE08GR-L19
2021L - Typography 1 GRB2SE08GR-L19

Prowadzone przedmioty