Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Irena Księżopolska

Imiona
Irena
Nazwisko
Księżopolska
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Monday 15:30-16:30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RkYmRlYmEtOTY1Ny00Zjk1LTk3OGItZmJiMTVlNTVjMzNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22348710b6-92e3-4f03-958e-1e649bef4b5a%22%7d

Saturday B 17:00-17:30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Y3NmRkZDUtN2E4OC00YTIxLTg4NmYtMzBhYzljMTAzYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22348710b6-92e3-4f03-958e-1e649bef4b5a%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - Proseminar PAB5SE001-Z17
2017Z - Proseminarium PAB5NP001-Z17
2018Z - Proseminar PAB5SE001-Z17
2018Z - Proseminarium PAB5NP001-Z17
2019L - Proseminar PAB5SE001-Z17
2019L - Proseminarium PAB4NP15PA-L19
2020L - Proseminar PAB4SE14PA-L20
2020L - Proseminar MA PAM2SP13PA-L20
2020L - Proseminarium PAB4NP15PA-L19
2021L - Proseminar PAM2SE008PA

Prowadzone przedmioty