Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr inż. arch.

Przemysław Łacek

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Wykładowca w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Środa 14:00-16:00 (sala 313)

Wednesday 14:00-16:00 (room 313)

TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE5NDUxNWYtNzdjZi00NzJmLWI5NzEtOTkxOTJlMGY4NjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22fd19ab6d-81c4-4257-b3ab-abd7cc3fdba4%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - CAD Design ARI5SE20AR-Z17
2020Z - Proseminar ARI7SE01AR-Z19
2023L - Proseminar ARI6SE014AR

Prowadzone przedmioty

Imiona
Przemysław
Nazwisko
Łacek
Stopnie i tytuły
mgr inż. arch.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)