Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr inż. arch.

Przemysław Łacek

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Wykładowca w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

KONSULTACJE / CONSULTATIONS
WTORKI / TUESDAYS - 13:00 - 14:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZjODAyMDQtYWJkMy00ZThkLWI3NzUtN2M0NTZiYThkMDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22fd19ab6d-81c4-4257-b3ab-abd7cc3fdba4%22%7d

Koordynowane przedmioty

2017Z - CAD Design ARI5SE20AR-Z17
2020Z - Proseminar ARI7SE01AR-Z19
2023L - Proseminar ARI6SE014AR
2023Z - Proseminar ARI6SE014AR
2024L - Proseminar ARI6SE014AR

Prowadzone przedmioty

Imiona
Przemysław
Nazwisko
Łacek
Stopnie i tytuły
mgr inż. arch.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)