Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Grzegorz Ostrowski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Monday (poniedziałek) 16.30 - 17.30
LINK:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcwMDBmM2MtZjE2ZS00MDMzLWJlZGYtMDNmM2I0MTljMDNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%221ce5c2b3-1a2c-4a16-8f19-ae7a42b20589%22%7d

Koordynowane przedmioty

2018L - Serigrafia GRB2SP11GR-L18
2018Z - Algrafia GRB3SP12GR-Z18
2019L - Serigrafia GRB2SP11GR-L18
2019L - Serigraphy GRB2SE07GR-L19
2020L - Algrafia GRB4SP10GR-L20
2020L - Algraphy GRB4SE10GR-L20
2020L - Serigrafia GRB2SP11GR-L18
2020L - Serigraphy GRB2SE07GR-L19
2021L - Algrafia GRB4SP10GR-L20
2021L - Algraphy GRB4SE10GR-L20
2021L - Serigrafia GRB2SP11GR-L18
2021L - Serigraphy GRB2SE07GR-L19
2021Z - Serigraphy GRB2SE007GR
2022Z - Serigrafia GRB3SP014GR
2022Z - Serigraphy GRB3SE014GR
2023L - Algraphy GRB5SE021GR
2023L - Serigraphy GRB3SE014GR
2024L - Fotografia GRB2NP004GR
2024L - Serigraphy GRB3SE014GR

Prowadzone przedmioty

Imiona
Grzegorz
Nazwisko
Ostrowski
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)