Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Daria Khisamova

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

W semestrze zimowym 2022 zapraszam na konsultacje w czwartki od godz. 16.30 do 17.30 w aplikacji Teams/My office hours in the Winter semester 2022 are on Thursdays from 4.30 p.m. till 5.30 p.m. via Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVmN2JjNzAtOThmMy00OWYwLTkzMTgtMzVmMWJhNzgzMTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%228c7fe1db-3920-45dc-adf8-3ab3bbcf2d3e%22%7d

Proszę uprzejmie o wcześniejszy kontakt mailowy, jeżeli chcą Państwo skorzystać z konsultacji/Kindly asking you to let me know beforehand via my e-mail if you would like to join the consultation.

Daria Khisamova

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)