Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Agnieszka Tekień

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Poniedziałki, godz. 19:00 (MS Teams)
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk0YWNiMzktZGZlNi00ODAwLThkZTMtMmY1ZDdjODRkOWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22d0fe16e7-9c65-4eb5-ba3b-85f21a121fcc%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Agnieszka
Nazwisko
Tekień
Stopnie i tytuły
mgr
adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)