Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Marta Kozak-Gołębiowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Dyrektor/Dział ds. Edukacji Cyfrowej w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Online consultations for students, the academic year 2022/2023

Wednesdays 14:30 - 15:30

Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVjZjE4NTItOGM5MC00NDUyLTk4YzktMTk0ZjM2YTM5YjFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22a909ebb9-fc37-447c-8010-f151952f1c19%22%7d

Zainteresowania

Interpersonal Communication

Intercultural Communication

Educational Technologies

Online teaching methods

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Marta
Nazwisko
Kozak-Gołębiowska
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)