Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Agata Włodkowska-Bagan

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dyrektor Programu Kształcenia –Stosunki międzynarodowe w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

DYŻUR W SEMESTRZE LETNIM 2024/CONSULTATIONS SUMMER SEMESTER 2024

Dyżur 23 maja jest przeniesiony na 22 maja na g. 12.30 (link bez zmian)/Consultation on May 22 are moved to May 22 at 12.30 (link remains the same)

Wtorek/Tuesday 12.30-13.30 offline: pok. G2/room G2.

Czwartek/Thursday 10.00-11.00 online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM0YjNjYTctMjRmOC00Yjk0LWFmMGMtOTliZjU4ZTRmY2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22c8bfe1bc-609a-4b06-b85c-e5899c60e720%22%7d

Zainteresowania

stosunki międzynarodowe na obszarze Eurazji,
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji, państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa III RP
międzynarodowa aktywność UE
mocarstwowość w stosunkach międzynarodowych
rywalizacja międzynarodowa
współczesne konflikty zbrojne
teoria polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych
podejście feministyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Agata
Nazwisko
Włodkowska-Bagan
Stopnie i tytuły
dr hab.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)