Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Aleksandra Pędrak

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Zdalnie w każdą niedzielę zjazdową o godzinie 18:50 pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBjMDM3NDQtZGMwNi00MDQ1LWFhNzYtMmFjYjkxOTkyODgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22c5bb4686-8f06-433c-b299-4ec480ede83c%22%7d

Istnieje także możliwość indywidualnego ustalenia konsultacji drogą mailową a.pedrak@vistula.edu.pl

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Aleksandra
Nazwisko
Pędrak
Stopnie i tytuły
dr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)