Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab. inż.

Krystyna Guranowska-Gruszecka

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Consultations
Every Wednesday 18: 00-19: 00

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJhNGU5N2YtNTRlYy00YTQ1LThjZTgtYTZiYjhlMmJhZjQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22f3714d22-219c-44ae-a68a-24b346fa1643%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Krystyna
Nazwisko
Guranowska-Gruszecka
Stopnie i tytuły
prof. dr hab. inż.
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)