Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Jan Smaga

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

PONIEDZIAŁEK / MONDAY
12:10 - 12:40

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTMxYzczM2UtMjc3My00NjIwLTg1ODItYjMyMTMwZGYzMTFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22585f865c-c41e-42b4-9f13-07d175dc471e%22%7d

.........................................................................

PIĄTEK / FRIDAY
12:10 - 13:10
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JlM2IwYTQtZDk1NC00MTgyLWE0ZDctMzY2ZDJlOWNlMTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%22585f865c-c41e-42b4-9f13-07d175dc471e%22%7d

Koordynowane przedmioty

2019Z - Multimedia-2 GRB3SP21GR-Z18

Prowadzone przedmioty

Imiona
Jan
Nazwisko
Smaga
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)