Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Bogna Gudowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur w semestrze ZIMA2022:

Wtorek/Tuesday 12:30-13:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI1NmNhNzYtOWE4NC00NmIxLTkxYmItZjlmN2I1Y2JhODU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%222f7d8566-fb9c-42b8-b74a-5af5dae1b3b6%22%7d

Zainteresowania

Komunikacja społeczna
Zarządzanie projektami
Marketing treści
Marketing cyfrowy
Zarządzanie jakością

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Bogna
Nazwisko
Gudowska
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)