Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Dorota Jurczyk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

współpracownik w jednostce Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Terminy konsultacji dla studentów

This is the link to my office hours on Wednesdays:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWIzYWVkNGYtMWYyNi00MjE0LWJkZjItZGU5M2FlNGQ2NjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8a52afe-6ea8-47f7-b275-783f7087b5fa%22%2c%22Oid%22%3a%223541b65a-e942-4231-9a48-b869cbeb03a8%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Dorota
Nazwisko
Jurczyk
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)