Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości MNB3NP04
Konwersatorium (K) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Rachunkowość w systemie informacyjnym jednostki gospodarczej. Pojęcie, funkcje i zakres rachunkowości. Historia i rola rachunkowości w biznesie. Użytkownicy informacji systemu rachunkowości. Przedmiot i podmiot rachunkowości. Metody i zasady rachunkowości. Normy prawne rachunkowości - ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości.Majątek jednostki gospodarczej i jego struktura. Metoda bilansowa. Zasoby majątkowe: aktywa trwałe i obrotowe. Ã…ęródła finansowania zasobów majątkowych: kapitał własny i zobowiązania. Równowaga aktywów i pasywów.Bilans jako rachunek majątku i kapitałów. Pojęcie, wymogi formalne i wzór bilansu. Inwentarz a bilans jednostki gospodarczej.Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Pojęcie i cechy operacji gospodarczych. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu. Podwójny efekt operacji gospodarczych i zasada jego opisu. Klasyfikacja operacji gospodarczych.Konta bilansowe i zasady ich funkcjonowania. Istota i forma konta księgowego oraz zasady funkcjonowania kont bilansowych. Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów - zasada podwójnego opisu. Czynności księgowe od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.Rachunek przychodów, kosztów i wyników. Pojęcie: przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego. Współmierność kosztów i przychodów. Obszary (segmenty) działalności jednostki gospodarczej. Istota i klasyfikacja kosztów działalności podstawowej operacyjnej w układzie rodzajowym. Konta wynikowe i konto Wynik finansowy oraz zasady ich funkcjonowania. Ewidencja operacji gospodarczych wynikowych na kontach oraz procedura księgowego ustalania wyniku finansowego netto. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - podatek dochodowy. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.Dzielenie i łączenie kont oraz błędy księgowe i ich poprawianie. Konta ksiąg pomocniczych i zasada powtarzanego zapisu. Konto aktywno-pasywne Rozrachunki. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych. Błędy księgowe i zasady ich poprawiania.Formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości. Dokumentacja polityki rachunkowości. Księgi rachunkowe. Dokumentacja operacji gospodarczych - dowody księgowe. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości. Etyka zawodowa w zakresie rachunkowości i biznesu jako warunek rzetelnej informacji gospodarczej. Standardy etyczne w zawodzie księgowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Chodoń 70/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Romana Pasionek 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)