Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Building Technologies and Materials Science

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI1SE13AR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Building Technologies and Materials Science
Jednostka: Kierunek-Architektura
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to acquaint the student with:

- building materials (types, properties, the scope of their application and the principles of their selection);

- basic principles of constructing elements and structures of building objects;

- aims and principles of creating an architectural documentation in accordance with the applicable legal acts;

- principles of architect's work and work in a project team;

- the basic principles of technical drawing.

During the course students are also practising technical drawing skills on examples of simple architectural objects.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Arthur Lyons. Materials for Architects and Builders. 4th edition.

2. Bielenfeld B., Skiba I., Technical drawing, Birkhauser, Basel, Boston. Berlin

3. Budownictwo ogólne, Arkady, Warszawa 2008

4. Nowy Poradnik Majstra Budowlanego, Arkady, Warszawa 2003

5. Vademecum Budowlane, Arkady, Warszawa 2001

6. Mielczarek Z., Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2003

7. Mączeński Z., Poradnik Budowlany Dla Architektów. Budownictwo i Architektura, Warszawa 1954

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student knows the building materials and their properties and ranges of use in buildings.

Student knows the principles of technical drawing and descriptions.

Student can choose and apply materials appropriate to given building elements.

Student can make simple elements of architectural documentation, using scale, appropriate markings etc. according to principles of technical drawing.

Student is aware of the responsibility for the decisions made by the architect and the need for conscientious work.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Passing criteria:

- Obligatory presence on 80% of classes.

- Possiive result from both: classes and lectures.

Final grade is an average of:

10% - activity during classes (classes)

20% - student presentations (classes)

20% - final project (classes)

50% - final test (lectures)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
E-learning, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Łacek
Prowadzący grup: Przemysław Łacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
E-learning - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)