Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architectonic Design(1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI3SE01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architectonic Design(1)
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Course objective is learning the theoretical and practical principles of designing a single family house in its built, social and natural context in particular students will get a knowledge of typology of single family housing, principles of aesthetic harmony in development of modern and postmodern patterns of designing a house, they will get the ability to analyze a site in urban and architectural scale, and to create aesthetically pleasing 3D form of a house, which is based on elaborated functional diagram, rational concept of structure system and original spatial concept of interior-exterior relationship between house and its surroundings. /Celem edukacyjnym jest teoretyczne poznanie i praktyczne zastosowanie zasad projektowania domu jed

Pełny opis:

Course objective is learning the theoretical and practical principles of designing a single family house in its built, social and natural context in particular students will get a knowledge of typology of single family housing, principles of aesthetic harmony in development of modern and postmodern patterns of designing a house, they will get the ability to analyze a site in urban and architectural scale, and to create aesthetically pleasing 3D form of a house, which is based on elaborated functional diagram, rational concept of structure system and original spatial concept of interior-exterior relationship between house and its surroundings. /Celem edukacyjnym jest teoretyczne poznanie i praktyczne zastosowanie zasad projektowania domu jednorodzinnego w powiązaniu z otaczająca zabudową, środowiskiem naturalnym i społecznym. Studenci poznają typologię form mieszkalnictwa jednorodzinnego, zasady harmonii, jakie rozwinęły się w procesie rozwoju wzorców domu modernistycznego i postmodernistycznego w XX i XXI wieku, posiądą zdolność przeprowadzenia analizy terenu dla planowanego zespołu domów w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz stworzenia formy przestrzennej domu na bazie opracowanego schematu funkcjonalnego i racjonalnego układu konstrukcji, harmonijnie wpisującej się w otoczenie.

Literatura:

1. Melhuish C., Modern house 2 Phaidon Press Limited 2000

2. Johnston D., Gibson S., Green from the Ground Up: Sustainable, Healthy, and Energy-Efficient Home Construction, Taunton Press, Newtown, CT 2008

3. The Solar House: Passive Heating and Cooling by Daniel D. Chiras, Chelsea Green Publishing Company 2002

4. Giedion Sigfried, Space, time and architecture. The growth of a new tradition 5th ed., rev. and enl. Cambridge, MA. Harvard University Press, 1980 lub 1967

5. Banham, Reyner, Theory and Design in the First Machine Age Mit Press 1980

Architectural journals, among others edited by: Dr. Stephen Weil International Journal Of Architecture and Design, Architectural Review, Domus, Architectural Design, Japan Architecture and Urbanism, as well as Dezeen : ttps://www.dezeen.com

Efekty uczenia się:

The student knows how to design taking into consideration location context location and spatial functional program. Properly reads these conditions and implement the project.Has knowledge of building materials and technologies of their installation.He knows the techniques of graphical presentation of the project.Is knowledgeable about the need to justify its proposed design solutions and search individual forms of expression.The student is able to analyze the location and the surrounding context of the architectural work and the analysis of functional and spatial needs of the user's architectural work and then design a building in accordance with the guidelines obtained.Student is able to accurately choose building materials considering their texture color and physical characteristics and propose adequate original architectural detail.Can attractively present your project in the form of a graphic and descriptive.The student is able to make contact with building users / investor and identify their needsThe student understands the need for continuous self-education in the context of responsibility for their own work respect for copyright and responsibility for spatial order.The student understands the need for teamwork in the design particularly in terms of proper coordination of the project with branch designers.

Metody i kryteria oceniania:

1. Passed final project (grade 3 or hogher)

2. Passed tests (grade 3 or higher).

2. Passed final examination (grade 3 or higher).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tobolczyk
Prowadzący grup: Paweł Pedrycz, Marta Tobolczyk, Karolina Zdrodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)