Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie projektowania (2) - Wizualizacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ARI3SP17AR-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (2) - Wizualizacje
Jednostka: Kierunek-Architektura
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot "Komputerowe wspomaganie projektowania (2) - Wizualizacje" jest kontynuacją przedmiotu "Komputerowe wspomaganie projektowania (1) - Wizualizacje".

Wprowadzenie do zaawansowanych technik CAD stosowanych do wizualizacji architektonicznej.

Znajomość i zrozumienie głównych narzędzi komputerowych wykorzystywanych do modelowania 3D i wizualizacji. Rozwijanie praktycznych umiejętności w celu całościowego opracowania graficznego złożonych projektów przy użyciu odpowiednio dobranego oprogramowania komputerowego.

Literatura:

1. https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max

2. Autodesk 3ds Max 2018 Fundamentals: Autodesk Authorized Publisher Paperback. 2017. Ascent - Center for Technical Knowledge

3. Kelly L. Murdock's. Autodesk 3ds Max 2018 Complete Reference Guide Perfect Paperback. 2017.

4. Zbiór podstawowych i uzupełniających samouczków (z wolnych zbiorów internetowych).

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę na temat zaawansowanych technik CAD wykorzystywanych w wizualizacji architektonicznej.

Potrafi korzystać z różnych programów do modelowania 3d (np. AutoCAD, 3ds MAX, SketchUP) i przynajmniej z jednego na poziomie zaawansowanym oraz tworzyć złożone modele cyfrowe.

Potrafi korzystać z różnych programów do renderingu 3d oraz obróbki rastrowej (np. AutoCAD, 3ds MAX, SketchUP) i przynajmniej z jednego na poziomie zaawansowanym.

Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie techniki CAD, aby stworzyć pełną prezentację multimedialną złożonego projektu architektonicznego.

Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i znaczenia technik CAD w projektowaniu architektonicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Termin oceny: ostatnia lekcja kursu - studenci składają swoje projekty semestralne (i ewentualnie poprawiają ćwiczenia z całego kursu) w formie cyfrowej.

Obowiązkowa obecność: ponad 50% zajęć.

Ocena końcowa jest średnią z:

- postępu w trakcie kursu: ocena ciągła (50%),

- projektu: jakość modelu 3d i wizualizacji 3d (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gołębiewski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Wykład - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zawadzka
Prowadzący grup: Katarzyna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Ćwiczenia - Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)